Kategoria:  Informacje makro rynki zagraniczne > Rynki branżowo-towarowe > Rynek art. spożywczych i napojów  
Tytuł:  Rynek jaj na Litwie  
Rynek:  Litwa  
Streszczenie:  Analiza produkcji rolno-spożywczej na Litwie - rynek jaj.  
Strona 1                   

Rynek jaj na Litwie

Z powodu wysokiego popytu na jaja na rynkach zagranicznych w latach poprzednich na Litwie była w znacznym stopniu zwiększona ilość kur niosek. Natomiast od 2008 r. konkurencyjność na rynku zmniejszyła się, eksport coraz bardziej zmniejszał się – ilość kur niosek była zmniejszona. Oprócz tego na rynku wewnętrznym utworzyła się konkurencja cenowa w stosunku do znacznie tańszej produkcji polskiej. Cena hurtowa jaj litewskich w 2009 r. zmniejszyła się, jednak była o 3,4% wyższa od średniej ceny jaj w UE. Cena detaliczna jaj w maju 2009 r. znacznie spadła i w okresie styczeń – lipiec była o 4,2% niższa, niż w tym samym okresie 2008 r. Według danych Izby Rolnej cena jaj na targowiskach zwiększała się i w okresie styczeń – sierpień 2009 r. cena jaj wiejskich była o 3% wyższa, a jaj produkcyjnych o 2% wyższa niż w tym samym okresie 2008 r.

Rys. 1: Skup jaj na Litwie w I półroczu 2007-2009 r., mln szt.

 

Źródło: Departament Statystyki przy Rządzie RL.

W I połowie 2009 r. bilans handlu zagranicznego jaj wiejskich był dodatni. W 2009 r. eksport jaj w różnej postaci przewyższał import 19,5 razy, chociaż eksport jaj w porównaniu do 2008 r. zmniejszył się o 23%. Najwięcej jaj wiejskich eksportowano na Łotwę (2,4 tys. ton), Estonię (1,6 tys. ton) i do Niemiec (1,0 tys. ton). Ogółem jaja były eksportowane do 12 krajów UE, Rosji i Turcji. W I połowie 2009 r. na Litwę importowano 306 ton jaj na wartość 2,4 mln Lt – co stanowi 1,1% ogółu wyprodukowanych jaj na Litwie. Najwięcej jaj wwieziono z Łotwy (177,6 ton), Polski (60,8 ton) i Niemiec (44,8 ton). Ogółem jaja na Litwę są importowane z 10 krajów UE. W porównaniu z ceną jaj w UE, litewska cena jaj pozostaje wysoka, dlatego prognozowany jest spadek eksportu w II połowie 2009 r. i będzie pięciokrotnie mniejszy w porównaniu z wielkością eksportu w tymże okresie 2008 r. Malejący handel zagraniczny oraz mocna konkurencja ze strony polskiej produkcji muszą wpłynąć na zmniejszenie ceny hurtowej jaj. Jednak zwiększenie podatku VAT we wrześniu 2009 r. spowodowało to, że ceny detaliczne na jaja jeszcze bardziej wzrosły.

Źródło:  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie

Wersje językowe: polski
 
Data wprowadzenia: 2010-06-24